Konferenzzyklus: Festung Lëtzebuerg, Gëschter, Haut a Muer

12 mars 2020
Éducation
Conférence

Konferenzzyklus am Kulturhaus ‘Laval – Tudor’ um 19.30 Auer mam Robert Wagner, President vun de Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg a.s.b.l. Zu Puket an Thailand gouf d’ Stad Lëtzebuerg mat sengen ale Quartieren a senge Festungsanlagen op d’ Lëscht vum sougenannte “Weltkulturerbe – Patrimoine culturel mondial” vun der UNESCO gesat. No 25 Joer ass et elo un der Zäit, e klenge Bilan ze zéien iwwert alles dat, wat an där Zäit geschafft gouf, fir d’ Iwwerreschter vun onsem gréissten nationalen historesche Monument, d’ Festung vu Lëtzebuerg, ze erhalen an och de Leit zougänglech ze maachen. Dat soll am Kader vun 2 Konferenze geschéien.

Den 12. Mäerz 2020 heescht den Thema: D’ Festung Lëtzebuerg, Gëschter, Haut a Muer. Dës Konferenz beliicht di mouvementéiert Geschicht vun onser Festung. Wéi ass se entstanen, wéi huet se sech entwéckelt, wéini ass se ofgerappt ginn a wat ass dervun iwwereg bliwwen? Wat ass mat den Iwwerreschter geschitt éier se vun der UNESCO op di faméis Lëscht gesat goufen? Wat ass dono u Projete realiséiert ginn a wéi behandele mer dir Iwwerreschter elo? Wat kennt een nach weider dermat maachen?

Partie du programme officiel « 25 ans Lëtzebuerg patrimoine mondial »

Horaire
12 mars 2020 19.30
Lieu
Kulturhaus 'Laval-Tudor' Steinsel
Producteur/porteur du projet
Commune de Steinsel / Anne Schroeder
9, rue Paul Eyschen
L-7317 Steinsel
Contact
Commune de Steinsel
anne.schroeder@steinsel.lu
33 21 39 38